Koulutukseni

Dipl.ravintoneuvoja ja -terapeuttiopinnot

Peruslääketiede

 • anatomia-fysiologia I–II
 • tautioppi I–III
 • neurologia
 • psykologia
 • psykiatria
 • luontaislääketiede

Ravinto-oppi ja ravintoterapia

 • ravinto-oppi I-V
 • ravintoterapian perusteet I-IV
 • syventävä ravintoterapia I-VII

Opintoihin sisältyvät muun muassa:

 • hormonitoiminnaan häiriöt
 • maha-suolikanavan häiriöt
 • stressi ja krooninen väsymysoireyhtymä
 • rappeumasairaudet
 • hermoston ja aivojen sairaudet 
 • aminohappoterapia
 • fytoterapia
 • syventävä ravintofysiologia 
 • paasto ja puhdistusterapiat 
 • luontaistuotteet 
 • liikunta- ja urheiluravitsemus 
 • ikääntyvien ja vanhusten ravitsemus
 • raskauteen valmistautuminen, raskaus ja imetys

Täydentävät kurssit

 • Sokeririippuvuus
 • Ketogeeninen ruokavalio, teoria ja mahdollisuudet
 • Lasten ja nuorten ravintoterapia

Mitä on ravintoneuvonta ja -terapia?

Diplomiravintoneuvojan ja -terapeutin koulutus on yhdistelmä virallisen ravinto-opin, kansainvälisen luontaislääketieteen sekä funktionaalisen lääketieteen ravitsemusoppeja. Opinnoissa suoritetaan myös koululääketieteen perusteet.

Katsomustapa on kokonaisvaltainen eli ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena, joka toimii osana laajempaa ympäristöä. Keskiössä ovat terveelliset elämäntavat ja arjen valinnat, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Jo syntyneiden häiriöiden tukihoitoa toteutetaan erityisesti ravitsemuksen keinoin.

Ravintoneuvojaopinnoissa keskitytään yleisten kansansairauksien ehkäisyyn (ennalta puuttumisen malli), ravitsemustukihoitoon sekä erityisryhmien ravitsemukseen. Erityishuomio on verensokeritasapainon, painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemisessa.

Ravintoterapeuttiopinnoissa syvennytään myös muiden häiriötilojen, kuten mahasuolikanavan häiriöiden, allergioiden ja astman sekä hormonaalisten häiriöiden ravitsemustukihoitoon.

Huomioitavaa

Valitessasi avuksesi luotettavaa ravitsemusalan osaajaa, on hyvä ymmärtää erilaisten koulutusten erot. Kuka tahansa voi kutsua itseään ravintoneuvojaksi ja -terapeutiksi – vailla kunnollista koulutusta. 

Täten on tärkeää, ettet luota ainoastaan titteliin, vaan tarkistat, millainen koulutus, osaaminen ja kokemus palveluntarjoajalla on, ja onko hän juuri sinulle oikea valinta.